Versa Interactive and Publishing
moderné vydavateľstvo s tradíciou

Versa Interactive and Publishing je vydavateľstvo časopisov, ktoré oslovujú vekovo i profesijne širokú škálu čitateľskej verejnosti. V súčasnosti vydáva časopisy ako pre najmenších čitateľov a lifestylové tituly.

Cieľom Versa Interactive and Publishing je dynamicky prenikať do nových segmentov mediálneho trhu a získať na ňom ďalšie významné pozície pre svoje tituly a vedúce postavenie.

Viac o spoločnosti

Naše služby

Naše tituly

Zobraziť naše tituly